Historik

Kalsebo Mekaniska Verkstad


Historia:

Kalsebo Mekaniska Verkstad.


I slutet av 1940-talet hade Sven Svensson, föreståndare för Konsum i Strömsfors, Harald Svensson, anställd hos byggnadsfirman Risenfors i Strömsfors samt Valter och Eric Johansson som var anställda på Strömsfors Bruk talat om att starta ett företag.


Anledning till detta var att en bekant till Sven, Stig Asplund i Svenljunga hade köpt utrustning till ett lättmetallsgjuteri och ville sälja detta. Ett sammanträde ordnades med Asplund och firman inregistrerades. Namnet blev Kalsebo Mek. Verkstad. En tomt erhölls från Erics och Valters föräldrar i Kalsebo. Affärsidén var att tillverka lättmetallgjutgods. På tomten uppfördes en verkstadsbyggnad på c:a 100 m2 + källare och övervåning. Material till huset var till stor del begagnat. Bl. annat köptes nedlagda kolugnar från Risa och här plockades upp ca 12000 tegel.


1949 var det klart att sätta igång. Sven var på förhand den som skulle sköta försäljning och den ekonomiska delen av rörelsen. Hans måtto var" jag säljer det ni tillverkar. Vi började med att gjuta en del småsaker som ljusstakar, lampetter, kokillgjutna hjul m.m. Vi hade nu kommit i kontakt med Bertil Jogner i Borås som var intresserad av ett samarbete. Det var då tillverkningen av solur började. De första var av grönlackerat stål med gjuten fot av lättmetall samt tidring av koppar, senare kom också solur i solid koppar och övriga detaljer av polerad mässing.


Därefter blev det oljebrännare och lite större saker. Vi bytte ut den kokseldade ugnen mot en oljeeldad gjutugn och anskaffade en kärntork vilken en natt i september 1951 överhettades, varvid hela verkstan utom gjuteriet brann ned.


Nu blev det brått med att bygga en ny lokal. Den byggdes i betongsten på den gamla grunden men i två hela våningar och förlängd 6 m. Sedan dess har tillbyggnad skett 2 ggr. Sven Svensson hade vid den här tiden fått erbjudande att köpa Bengtssons speceributik i Strömsfors varför han löstes ut från firman. Senare införskaffade vi en ny el-gjutugn på 35 Kw samt en pressgjutningsmaskin.


Efter förslag från Yrkesinspektionen byggdes en ny, helt fristående verkstadslokal med kontors och personalutrymme. Den blev på 650 m2 i ett plan och invigdes 1978 då även firman övergick i aktiebolagsform. Ladugården på stamfastigheten hade rustats upp och användes sedan 1970 som lagerlokal.


Under årens lopp har många olika saker tillverkats i Kalsebo såsom Lättmetallgjutgods, både sand och pressgjutning, mässingsgjutgods, rattkälkar, grillspisar, Maskiner för textilen, Rörställ, Rit-& databord, spiralfjädrar och Nozagfjädrar för säng-industrin, Fönsterbeslag till Byggnadsindustrin. Solur m.m. Under 1980-talet hade företaget som mest 13 fast anställda.


1989 sålde Valter sina aktier i företaget till AB Berjomaterial i Borås. Ägare var Bertil Jogner som sedan starten varit kund hos företaget. 1993 sålde Harald och Eric också sin aktier till AB Berjomaterial som därvid blev ensam-ägare i företaget med Göran Jogner som vd. Han anställde Sune Ejervall från Uddebo som platschef för AB Kalsebo Mek. Verkstad.AB Kalsebo Mekaniska Verkstad

Kalsebo 61

514 92 Uddebo

Tel.       0325-62 71 81


Fax       0325-62 72 60

e-post.  abkmv@telia.com